Twórcą psychoterapii Gestalt jest Fritz Perls, a właściwie Friedrich Saloman Perls. Jego życie było dość barwne i bogate w różnorodne doswiadczenia, a otwartość na to co przeżył zaprocentowała stworzeniem nowego kierunku terapeutycznego odmiennego od praktykowanej wówczas powszechnie psychoanalizy. Urodził się 8 lipca 1893 roku na obrzeżach Berlina w rodzinie żydowskiej. Ojciec handlował, a matka, miłośniczka sztuki prowadziła dom. We wczesnej młodości dla Fritza ogromne znaczenie miał teatr, gdzie doskonalił warsztat aktorski i nauczył się obserwować i interpretować mowę ciała. Studia podjął w Berlinie, przerywane wojną, ukończył w 1920r otrzymując dyplom lekarza medycyny. Po studiach rozpoczął praktykę jako neuropsychiatra i kontynuował ją w Nowym Yorku i Frankfurcie. Zafascynował się psychoanalizą, własną terapię przechodził u psychoanalityków: Karen Horney, Clary Happel, Eugena Harnika i Wilhelma Reicha. Dzięki znajomości z Laurą Posner zainteresował się pracami egzystencjalistów i studiował pisma Husserla, Bubera, Tillicha, Heideggera, Kierkegaarda. Przez wiele lat prowadził własny gabinet psychoanalityczny. W sierpniu 1929 roku ożenił się z Laurą. Laura Perls uznawana jest za współtwórczynię nurtu terapii Gestalt. W 1931 roku urodziła im się córka Renate. Żydowskie korzenie i narastanie antysemickich nastrojów zmusiły rodzinę Perlsów do ucieczki z Niemiec. Początkowo zatrzymali się w Holandii, a w 1934r uciekli do Afryki. W Johannesburgu Fritz i Laura otworzyli gabinety psychoanalityczne, a z czasem zaczęli kształcić psychoanalityków. W 1935 urodził się syn Steve. Zmiany w środowisku psychoanalitycznym w 1936r. pozbawiły Perlsa możliwości kształcenia innych. Rozczarowanie sprawiło, że Fritz zaczął odsuwać się od Freuda. Zainteresował się ideą holizmu i pismami Jana Smutsa. W 1942r. wydał swoja pierwszą książkę "Ego, głód i agresja". Wojna, a potem apartheid w Afryce powodują, że w 1946r. Perls, a rok później żona z dziećmi przenoszą się do USA. W Nowym Yorku poznaje Ericha Fromma. Niezwykle istotne jest poznanie uczniów Sullivana, przedstawicieli ruchu psychoanalizy interpersonalnej. Nadanie przez nich największego znaczenia w terapii relacji terapeuta - klient mocno wpłynęło na myślenie Perlsa. Jednocześnie Fritz zafascynował się religią wschodu i buddyzmem. Na początku lat 50 państwo Perls poznają filozofa, krytyka społecznego Paula Goodmana. To on jest uznany za trzeciego współtwórcę terapii Gestalt. Perls wraz z Goodmanem i Hefferlinem wydają dwutomową książkę "Psychoterapia Gestalt". Moment ten uznaje się za oficjalne narodziny terapii Gestalt. Fritz i Laura zakładają Instytut Gestalt W Nowym Yorku. Perls zaczyna jeździć po świecie i pokazywać swój warsztat pracy. W 1956 roku Perls wyjeżdża z Nowego Yorku gdzie zostawia Instytut w rękach współtwórców Gestaltu. Sam pracuje w Miami, potem Mendocino, San Francisco i Los Angeles. W 1962 jedzie w podróż dookoła świata, szczególnie ważny jest pobyt w Japonii gdzie zgłębiał buddyzm zen. W latach 1964 - 1969 pracuje i szkoli w Instytucie w Esalen. W 1969 wydaje swoją autobiografię "Wokół śmietnika". Pisze kolejne książki. Zmarł 14 marca 1970 roku na atak serca. Sekcja zwłok wykazała, że od dłuższego czasu chorował też na raka trzustki. Jego spuścizna to książki czytane przez terapeutów na całym świecie oraz filmy dokumentujące jego pracę. Psychoterapeuci Gestalt pracują na całym świecie a instytuty gestaltowskie istnieją na każdym prawie kontynencie.