Kontakt:
Ośrodek Terapii Gestalt
ul. Rydla 71
01-850 Warszawa

Grażyna Wasilewska-Boroń607 367 400
Magda Dobrzyńska501 436 013
Anna Nicyfor-Stoykov502 536 146
Ewa Obuch-Woszczatyńska502 279 759
Małgorzata Sokołowska606 459 877

Osoby współpracujące