Konsultacja
Jest to pierwszorazowe spotkanie z psychoterapeutą. Jego celem jest orientacja w sytuacji życiowej zgłaszającej się po pomoc osoby oraz określenie obszaru trudności i problemów, w zakresie których potrzebna jest terapia. Spotkanie trwa 50 minut.

Psychoterapia indywidualna
Jest to cykl regularnych, cotygodniowych spotkań terapeutycznych. Ich cel określa klient, często we współpracy z terapeutą, biorąc pod uwagę swoje potrzeby, trudności, ograniczenia. Za ogólny cel terapii uznane jest poszerzenie świadomości w zakresie myśli, emocji, zmysłów i ciała, praca nad emocjami i przekonaniami, traumami przeszłości.
Terapia krótkoterminowa to cykl spotkań skoncentrowanych na jednym, konkretnym problemie i nastawionych na jego szybkie rozwiązanie. Jasno ustalony jest czas zakończenia. Trwa przeważnie ok. 12 spotkań.
Terapia długoterminowa pozwala na głębszą prace nad sobą, zrozumienie i zmianę mechanizmów kierujących naszym zachowaniem. Trwa od roku do kilku lat.
W trakcie pierwszych spotkań terapeutycznych zawierany jest kontrakt terapeuty z klientem dotyczący zasad psychoterapii, miejsca, ceny, terminu spotkań, a także wyodrębnienie problemów do pracy terapeutycznej. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

Psychoterapia szkoleniowa dla uczestników Stażów i Szkół Instytutu Terapii Gestalt
W Ośrodku istnieje możliwość podjęcia terapii szkoleniowej dla osób uczestniczących w Stażach i Szkołach ITG u terapeutek szkoleniowych ITG.

Psychoterapia par
W Ośrodku prowadzona jest również terapia par, obejmujaca obszary trudności występujących w związku dwojga ludzi. Najczęściej są to problemy komunikacyjne, brak zrozumienia wzajemnych potrzeb i uczuć. Praca terapeutyczna polega na udzieleniu parze pomocy we wskazanym obszarze trudności.

Grupy, warsztaty
W ofercie naszego ośrodka są także warsztaty dla kobiet obejmujące m.in pracę z ciałem, seksualność, budowanie relacji z innymi, pracę ze snem. Psychoterapeutki współpracują z Dojrzewalnią Róż i w ramach odbywających się festiwali prowadzą różnorodne formy warsztatów i treningów dla zainteresowanych gestaltowską formą pracy nad sobą.