Zespół
Grażyna Wasilewska-Boroń
Magda Dobrzyńska
Anna Nicyfor-Stoykov
Ewa Obuch-Woszczatyńska
Małgorzata Sokołowska

Osoby współpracujące
Agnieszka Zielska
Agnieszka Nawrot
Agnieszka Pieczyńska
Jane Stoykov
Jarosław Szablewski
Marta Wołowska-Ciaś
Magdalena Pokrzywniak
Agnieszka Nawrot

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką gestalt. Zajmuję się terapią indywidualną dorosłych. Terapia gestalt to po prostu poszerzanie świadomości siebie w obszarach ciała, umysłu, emocji i duszy, odkrywanie i korzystanie z własnych wewnętrznych zasobów, uwalnianie stresu i napięć, ugruntowanie i wewnętrzna integracja. Proces psychoterapii postrzegam jako wewnętrzne porządki, posprzątanie "muszę, powinnam, należy, wypada" i zrobienie miejsca na "chcę, decyduję, mogę, pragnę, zasługuję". Przewietrzenie przekonań i utartych schematów zachowań, które przestały nam służyć. Odkurzenie drogi z głowy do serca, z rozumu do intuicji. Pracuję w języku polskim i angielskim. Superwizuję swoja pracę.

I am a certified gestalt psychotherapist who offers individual therapy for adults. Gestalt therapy is simply: widening your awareness of yourself in terms of body, mind, emotions and soul; discovering and using your own inner potential; releasing stress and tension; grounding and inner integration. I perceive the psychotherapy process as an inner cleaning. Sweeping away "I must, I should, the expected thing to do is, it's not appropriate" and making space for "I want, I will, I can, I deserve". Exposing beliefs and cliché behavior which do not serve us any more. Clearing the way from your head to your heart, from reason to intuition. I devise my own therapy programs, and work in Polish and English.

Telefon: 501 041 357