Zespół
Grażyna Wasilewska-Boroń
Magda Dobrzyńska
Anna Nicyfor-Stoykov
Ewa Obuch-Woszczatyńska
Małgorzata Sokołowska

Osoby współpracujące
Agnieszka Zielska
Agnieszka Nawrot
Agnieszka Pieczyńska
Jane Stoykov
Jarosław Szablewski
Marta Wołowska-Ciaś
Magdalena Pokrzywniak
Agnieszka Pieczyńska

Jestem psychoterapeutką Gestalt , terapeutką szkoleniową ITG. W 2004 r. otrzymałam certyfikat psychoterapeuty wydany przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie członka EAGT i FORGE. Należę do Polskiej Federacji Psychoterapii . Od kilkunastu lat pracuję z osobami potrzebującymi pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z młodzieżą i rodzicami w placówce opiekuńczo - wychowawczej, z osobami uzależnionymi od narkotyków, prowadząc psychoterapię indywidualną w poradni zdrowia psychicznego. Zajmuję się organizacją szkoleń i warsztatów dla różnych grup zawodowych. Prywatną praktykę psychoterapeutyczną prowadzę od 2004 r. Swoja pracę systematycznie superwizuję. Mam szczęście wykonywać zawód, który przynosi mi mnóstwo satysfakcji i radości.

Telefon: 605 657 077