Zespół
Grażyna Wasilewska-Boroń
Magda Dobrzyńska
Anna Nicyfor-Stoykov
Ewa Obuch-Woszczatyńska
Małgorzata Sokołowska

Osoby współpracujące
Agnieszka Zielska
Agnieszka Nawrot
Agnieszka Pieczyńska
Jane Stoykov
Jarosław Szablewski
Marta Wołowska-Ciaś
Magdalena Pokrzywniak
Agnieszka Zielska

Jestem psychologiem. Od kilkunastu lat pracuję w Specjalistycznej Poradni OPTA, gdzie zajmuję się pracą terapeutyczną z młodzieżą, rodzicami i rodzinami. Uczestniczę w pięcioletnim podyplomowym szkoleniu z psychoterapii i terapii rodzin, prowadzonym przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, (szkolenie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Pracę swoją poddaję systematycznej superwizji.

W Ośrodku prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapię rodzinną i terapię par.

Pracuję z osobami mającymi problemy emocjonalne, cierpiącymi z powodu braku satysfakcji w ważnych dla siebie relacjach, przeżywającymi trudny, kryzysowy moment w życiu, potrzebującymi wsparcia w dokonywaniu zmian. Zajmuję się wspomaganiem rozwoju młodych ludzi w procesie separacji i budowania własnego niezależnego życia. Pracuję z rodzicami nad trudnościami osobistymi wpływającymi na pełnienie roli rodzicielskiej.

Celem psychoterapii jest poprawa jakości swojego życia, poszerzenie świadomości i rozumienia samego siebie w kontekście otaczającej nas rzeczywistości. Zamiana "tak się ułożyło" na "tak chcę, tak wybieram". Odkrywanie własnego potencjału, odzyskanie odwagi, zaufania do siebie i poczucia sprawczości.

Zapraszam osoby, które pragną zmian w swoim życiu i czują że nadszedł na to czas.

Nr telefonu 504 607 381