Zespół
Grażyna Wasilewska-Boroń
Magda Dobrzyńska
Anna Nicyfor-Stoykov
Ewa Obuch-Woszczatyńska
Małgorzata Sokołowska

Osoby współpracujące
Agnieszka Zielska
Agnieszka Nawrot
Agnieszka Pieczyńska
Jane Stoykov
Jarosław Szablewski
Marta Wołowska-Ciaś
Magdalena Pokrzywniak
Ewa Obuch-Woszczatyńska

Jestem certyfikowaną absolwentką Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt w Krakowie. W Ośrodku prowadzę terapię indywidualną dla osób dorosłych. Od kilkunastu lat zajmuję się także pracą terapeutyczną z młodzieżą i jej rodzicami w Poradni MOP. Mam wiele doświadczeń w pracy w organizacjach pozarządowych jako psychoterapeutka, trener i edukator.

Osobom, które do mnie trafiają pomagam w przezwycię- żeniu problemów i osobistym rozwoju. Towarzyszę im w poszukiwaniu własnej drogi. Głęboko wierzę w możliwość zmiany i osiągnięcie życiowej satysfakcji. W pracy inspiruje mnie ciało i jego ruch oraz ludzki potencjał w budowaniu bliskich i autentycznych relacji.

Telefon: 502 279 759