Ośrodek psychoterapii Gestalt "SADY"

Ośrodek Psychoterapii Gestalt „SADY”

w obecnym kształcie powstał wiosną 2008 roku. Psychoterapeutki, które założyły Ośrodek mają kilkunastoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami dorosłymi, parami, rodzinami, młodzieżą.

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który zdobył kwalifikacje w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz w Instytucie Integralnej Terapii Gestalt w Krakowie zrzeszonych w European Association for Gestalt Therapy (EAGT).

Członkowie zespołu figurują w rejestrze psychoterapetutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jesteśmy grupą terapeutów głównie pracujących w nurcie Gestalt.
Dbając o kompleksowość oferty Ośrodka poszerzyliśmy nasz zespół.
W naszym gronie znajdują się także terapeutki i terapeuci pracujący w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Naszą wiedzę i praktykę opierajmy na gruntownym wykształceniu psychoterapeutycznym, nieustannie ją poszerzając poprzez uczestnictwo w specjalistycznych formach dokształcania, szkoleniach, warsztatach, seminariach.

Systematycznie superwizujemy naszą pracę.

Wierzymy, że poprzez pracę psychoterapeutyczną możliwy jest rozwój, zmiana oraz polepszenie funkcjonowania w ważnych obszarach życia. Pomagamy w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań, rozwijaniu samoświadomości, wspieramy w braniu odpowiedzialności za siebie i za sposób przeżywania codziennych zdarzeń.

Zapisy na konsultacje, psychoterapię i superwizję prowadzone są bezpośrednio przez psychoterapeutki i psychoterapeutów.

Zapraszamy

Dla kogo psychoterapia Gestalt?

Zapraszamy do skorzystania z pomocy osoby dorosłe, młodzież, pary i rodziny.

Pomoc jest skierowana do osób które:

 • są w momencie kryzysu życiowego (rozstanie z partnerem, rozwód, zdrada, choroby, wypadki losowe),
 • mają kłopot w radzeniu sobie z emocjami (wybuchy złości, stany lękowe, przedłużające się okresy smutku, depresja)
 • doświadczają trudności wychowawczych i poszukują sposobów budowania dobrego kontaktu z dzieckiem,
 • przeżywają śmierć bliskiej osoby,
 • nie radzą sobie z napięciem i stresem,
 • mają trudności z zajściem w ciążę, mają problemy
 • psychosomatyczne: bóle brzucha, migreny, choroby skóry, bezsenność.,
  cierpią z powodu niskiej samooceny,
 • mają trudność z budowaniem bliskich i satysfakcjonujących relacji z innymi,
 • mają potrzebę „uporania się” z przeszłością,
 • doświadczają wypalenia zawodowego, nie widzą celu w życiu,
 • potrzebują lepiej zrozumieć siebie,
 • dążą do rozwoju, zmiany oraz świadomego podejmowania decyzji i wyborów życiowych.

Konsultacja

Rozpoczęcie każdego procesu terapeutycznego poprzedzają konsultacje, których celem jest ustalenie obszarów do pracy, poznanie zasad pracy w gabinecie terapeutycznym, przybliżenie się do podjęcia świadomej decyzji o rozpoczęciu psychoterapii.
Spotkanie trwa 50 minut.
Proces konsultacji może składać się z kilku spotkań.

Psychoterapia indywidualna

jest to cykl regularnych, cotygodniowych spotkań terapeutycznych. Ich cel określa klient, często we współpracy z terapeutą, biorąc pod uwagę swoje potrzeby, trudności, ograniczenia. Za ogólny cel terapii uznane jest poszerzenie świadomości w zakresie myśli, emocji, zmysłów i ciała, praca nad emocjami i przekonaniami, traumami przeszłości.

Terapia krótkoterminowa to cykl spotkań skoncentrowanych na jednym, konkretnym problemie i nastawionych na jego szybkie rozwiązanie. Jasno ustalony jest czas zakończenia.  Trwa najczęściej ok. 12 spotkań.

Terapia długoterminowa pozwala na głębszą pracę nad sobą, zrozumienie i zmianę mechanizmów kierujących naszym zachowaniem. Trwa od roku do kilku lat.
W trakcie pierwszych spotkań terapeutycznych zawierany jest kontrakt terapeuty z klientem dotyczący zasad psychoterapii, miejsca, ceny, terminu spotkań, sposobów odwoływania sesji a także wyodrębnienie problemów do pracy terapeutycznej. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

Psychoterapia par

W Ośrodku prowadzona jest również terapia par, obejmująca obszary trudności występujących w związku dwojga ludzi. Najczęściej są to problemy komunikacyjne, brak zrozumienia wzajemnych potrzeb i uczuć.
Praca terapeutyczna polega na udzieleniu parze pomocy we wskazanym obszarze trudności.

Psychoterapia szkoleniowa

W Ośrodku istnieje możliwość podjęcia terapii szkoleniowej dla osób uczestniczących w Stażach i Szkołach Terapeutycznych.

Grupy / Warsztaty

W ofercie Ośrodka są warsztaty dla kobiet zainteresowanych gestaltowską formą pracy nad sobą obejmujące m.in pracę z ciałem, seksualność, budowanie relacji z innymi.
Prowadzimy również grupy terapeutyczne i grupy superwizyjne.

Nabór do nich będzie ogłaszany na naszej stronie w zakładce Oferta.

Superwizja

Superwizja dedykowana jest terapeutom szkolącym się w szkołach psychoterapii oraz tym, którzy ukończyli już swoje szkolenie i pracują jako psychoterapeuci. Może mieć ona charakter indywidualny lub grupowy.

Umówienie spotkania z psychoterapeutą lub superwizorem odbywa się bezpośrednio. W notatce każdej z osób znajdziesz jej numer telefonu.

Magdalena Dobrzyńska

Jestem absolwentką Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Gestelt w Krakowie. Od 20 lat pracuję, rozwijam się i zdobywam kompetencje w zawodzie psychoterapeuty indywidualnego i grupowego. Uczę się od doświadczonych europejskich psychoterapeutów i superwizorów min. od Jamesa Lowe, Petera Schultesa, Julianne Appel-Opper, Giovanni Salonia. Pracuję z osobami, które znalazły się w kryzysie, doświadczają cierpienia, poszukują drogi rozwoju osobistego.
Często bezradni wobec losu, poszukujemy wewnętrznego spokoju, radości życia, chcemy
odzyskać to co utracone… Uważam, że w trudnym momencie życia warto sięgnąć po
profesjonalną pomoc.

Ewa Obuch – Woszczatyńska

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką, absolwentką Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt w Krakowie. W Ośrodku prowadzę terapię indywidualną dla osób dorosłych oraz psychoterapię par. Od ponad dwudziestu lat zajmuję się pracą terapeutyczną z młodzieżą i jej rodzicami w Specjalistycznej Poradni MOP. Mam wiele doświadczeń współpracy z organizacjami pozarządowymi jako trener , edukator i superwizor. Jestem także certyfikowaną absolwentką II Szkoły Superwizorów w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. W Ośrodku prowadzę superwizję dla psychoterapeutów i profesjonalistów udzielających pomocy psychologicznej. Osobom, które do mnie trafiają pomagam w przezwyciężeniu problemów i osobistym rozwoju. Towarzyszę im w poszukiwaniu własnej drogi. Głęboko wierzę w możliwość zmiany i osiągnięcie życiowej satysfakcji. W pracy inspiruje mnie ciało i jego ruch oraz ludzki potencjał w budowaniu bliskich i autentycznych relacji.

Anna Nicyfor – Stoykov

Jestem absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii.
Ukończyłam Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt oraz Szkołę Pracy z Ciałem w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie w oparciu o standardy European Association for Gestalt Therapy.
Odbyłam liczne szkolenia, staże, warsztaty i superwizje w zakresie praktycznej psychoterapii.

Od 1990 roku zajmuję się również pracą terapeutyczną z  młodzieżą. Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych.
Osoby, z którymi pracuję, często znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, czują się zaniepokojone i zagubione. W terapii szukają rozwiązań, obserwują swoje ograniczenia i odkrywają możliwości. Uczą się uważności wobec tego co jest i otwierają się na zmianę. Szukają drogi, która sprawi ze staną się zwyczajnie szczęśliwsze…

Grażyna Rybczyńska

primo voto Boroń

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką i superwizorką Gestalt. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi, głównie w prowadzeniu terapii indywidualnej. Prowadzę superwizję pracy terapeutycznej dla psychoterapeutów i osób zajmujących się udzielaniem profesjonalnej pomocy psychologicznej. Prowadzę szkolenia z zakresu pracy psychoterapeutycznej dla terapeutów, psychologów, pedagogów. Wiele lat pracowałam terapeutycznie z młodzieżą

W swojej pracy korzystam z gestaltowskich metod pracy, bliski mi jest kontekst pracy systemowej oraz praca z ciałem. Z osobą, z którą pracuję szukam najlepszych dla niej metod pracy, indywidualnie konstruując perspektywę terapeutyczną. Wierzę w leczący wpływ relacji, fenomenologia i możliwość zmiany każdego z nas. Wiem, że psychoterapia to niekiedy bolesne doświadczenie, ale wielokrotnie towarzyszyłam w procesie odzyskiwania osobistej wolności, swobody, spokoju i integracji. Systematycznie superwizuję swoją pracę.

Małgorzata Sokołowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutką z ponad piętnastoletnim doświadczeniem pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi, posiadam certyfikat Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Ukończyłam szkołę pracy z ciałem (w ITG) oraz międzynarodowe szkolenia Gestalt Associates Training Los Angeles, a także wiele innych szkoleń i treningów z zakresu psychoterapii Gestalt.
W ośrodku prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Zapraszam osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i w związku z tym cierpią, boją się, smucą, czują się zagubione.Zapraszam też tych, którzy chcą zmienić swoje relacje z partnerem, z innymi ludźmi, chcą zacząć żyć w zgodzie ze sobą i rozwijać potencjał, który w nich tkwi.

Wierzę, że każdy człowiek ma wpływ na swoje życie. Można przerwać to, co dla nas niedobre. Można żyć pełniej, bardziej świadomie i prawdziwie. Uważam, że zmiana jest możliwa, jeśli jej chcemy i w nią wierzymy. Może warto ją zacząć dziś, niż czekać kolejne miesiące czy lata?

Magdalena Cupryszak-Szałkowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutką, absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. W swojej pracy terapeutycznej stawiam na kontakt z drugą osobą. Prowadząc psychoterapię pomagam dostrzec, iż prawdziwą i najgłębszą zmianą jest samoakceptacja.

Zapraszam na terapię osoby, które zmagają się z problemami emocjonalnymi, cierpieniem psychicznym, kłopotami w relacjach, potrzebują wsparcia w poszukiwaniu radości i sensu życia. Posiadam również wieloletnie doświadczenie biznesowe w prowadzeniu szkoleń kompetencyjnych, procesów rozwojowych i coachingów.
Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych oraz terapię par.

Barbara Jakubowska

Zawodowo: jestem psychoterapeutką psychodynamiczną certyfikowana w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Posiadam wieloletnie doswiadczenie w obszarze krótko i dlugoterminowej terapii indywidualnej dla osób dorosłych, terapii par i rodzin. Przez 12 lat kierowałam Szkolą Terapii przy Stowarzyszeniu OPTA.
Aktualnie zajmuję sie głównie terapią indywidualną w nurcie psychodynamicznym skierowaną do osób  dorosłych i terapią par.

Prowadzę także superwizję dla osób prowadzących terapię indywidualnią, terapie par i rodzin. Osobiście: moją pasją jest prowadzenie własnego ośrodka na wsi Warmińskiej przeznaczonego dla osób pragnących rozwijać się duchowo i fizycznie – joga, tai -czi, metoda Feldenkrasa i in.

Praca w ośrodku, ogrodzie, goszczenie grup jest znakomitą odskocznią od pracy z klientami w gabinecie.
Rozwijam tez swój głos, będąc członkiem chóru Allegrezza del Canto.

Agnieszka Zielska

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zawód psychologa wykonuję od 1997 r. Przez kilkanaście lat pracowałam w Specjalistycznej Poradni OPTA, gdzie zajmowałam się pracą terapeutyczną z młodzieżą, rodzicami i rodzinami.
Ukończyłam pięcioletnie podyplomowe szkolenie z psychoterapii i terapii rodzin, prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, (szkolenie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).

Pracę swoją poddaję systematycznej superwizji. Pracuję z osobami mającymi problemy emocjonalne, cierpiącymi z powodu braku satysfakcji w ważnych dla siebie relacjach, przeżywającymi trudny, kryzysowy moment w życiu, potrzebującymi wsparcia w dokonywaniu zmian. Zajmuję się wspomaganiem rozwoju młodych ludzi w procesie separacji i budowania własnego niezależnego życia.
W Ośrodku prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par.

Wiola Jaworska

Jestem psycholożką, terapeutką i trenerką grupową. Ukończyłam szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracuję również Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz w Centrum Terapii „Otwarta Przestrzeń”. Prowadzę terapię indywidualną oraz par, grupy terapeutyczne oraz warsztaty.

Terapia jest dla mnie spotkaniem. Uczeniem się bycia w kontakcie ze sobą i innymi. Terapia jest podróżą do odkrywania siebie, do poszerzania swojej świadomości.

Dzięki wiedzy o sobie możemy podejmować świadome decyzję, które chcemy i wybieramy. Bycie w kontakcie to także rozpoznawanie swoich emocji oraz sygnałów z ciała.

W pracy jedną główną wartością jest dla mnie otwartość. Promuję pozytywne podejście do seksualności, które oparte jest na bezpieczeństwie, przyjemności oraz konsensualności. Jestem zaangażowana w pracę, która opiera się na świadomych decyzjach związanych z seksualnością, poruszającą tematykę między innymi LGBT, BDSM, poliamorii.

Maciej Letachowicz

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i trenerem. Ukończyłem studia magisterskie psychologii klinicznej na SWPS w Warszawie, oraz 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych prowadzonej przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracuję z klientami indywidualnymi, parami i z rodzinami.

Wieloletnia współpraca z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, pozwoliła mi zdobyć doświadczenia w prowadzeniu terapii osób po kryzysie psychotycznym, nerwic, oraz zaburzeń lękowych i adaptacyjnych. Psychoterapia jest dla mnie zarówno pomocą w procesie zdrowienia jak i towarzyszeniem w osobistym rozwoju Klienta. Jako rozwój rozumiem proces zmiany, który buduje się na doświadczaniu, poznawaniu i wyrażaniu siebie, a następnie świadomym decydowaniu o tym co dalej.

Paweł Lisiecki

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłem szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii
Gestalt w Krakowie. Pracuję w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP w
Warszawie. Doświadczenie zdobywałem także w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w warsztatowej pracy z grupami metodą Lowena. Prowadzę terapię indywidualną dorosłych i młodzieży. Regularnie superwizuję swoją pracę.

W pracy terapeutycznej bliskie mi są takie myśli i wartości.

 • Każdy z nas ma swoją niepowtarzalną drogę do spełnienia i swoje aktualne miejsce na niej.
 • Kompasem na tej drodze może być kontakt ze swoimi potrzebami, uczuciami i granicami.
 • Możliwość widzenia rzeczy takimi jakie są ułatwia nam orientację w świecie.
 • Uważność na ludzi i dialog z nimi otwiera nas na wyjście poza siebie.
 • Każdy z nas ma potencjał do świadomości, odpowiedzialności, akceptacji siebie i budowania satysfakcjonujących relacji.

Małgorzata Lompe-Mazur

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Skończyłam psychologię na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS, oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych Gestalt w Krakowie, akredytowaną w EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz Europejskie Towarzystwo Psychoterapii (EAP). Doświadczenie zdobywałam w Klinice Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w II Klinice Psychiatrycznej WUM Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, w Towarzystwie Pomocy Młodzieży oraz w trakcie prywatnej praktyki.

Zajmuję się wsparciem psychologicznym oraz psychoterapią. Prowadzę terapię indywidualną, z osobami doświadczającymi trudności w relacjach, rodzicielstwie, o obniżonym nastroju, w trakcie kryzysów życiowych, a także pragnących się poznawać i rozwijać swój potencjał.

Przez wiele lat pracowałam w biznesie, znam rzeczywistość panującą w korporacjach, wyzwania z jakimi mierzą się pracownicy różnych szczebli, stres wpływający na pozostałe sfery życia. Bliski jest mi temat szukania własnej ścieżki w pracy i wypalenia zawodowego.

Osobiście doświadczyłam procesu zmiany drogi zawodowej. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. W relacji terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie autentyczność i zrozumienie, prawdziwe spotkanie z drugim człowiekiem i szacunek dla jego świata. Wierzę, że szczęście przychodzi z wewnątrz.

Agnieszka Nawrot

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt. Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych oraz warsztaty rozwojowe. Proces psychoterapii postrzegam jako wewnętrzne porządki, posprzątanie „muszę, powinnam, należy, wypada” i zrobienie miejsca na „chcę, decyduję, mogę, pragnę, zasługuję”.

Przewietrzenie przekonań i utartych schematów, które przestały nam służyć . Odkurzenie drogi z głowy do serca, z rozumu do intuicji.
Najważniejsze są dla mnie relacje, a wymiarem Miłości w terapii czas i uwaga.
Pracuję w języku polski i angielskim.

Superwizuję swoją pracę.

Agnieszka Pieczyńska

Od 2004 r. wykonuję zawód psychoterapeuty. Szkolenie psychoterapeutyczne odbyłam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG) oraz certyfikat psychoterapeuty i superwizora Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT). Jestem członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Obecnie kończę kolejne czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w zakresie terapii rodzin i par w ujęciu systemowym i psychodynamicznym, które prowadzi Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS w Warszawie. Poszerza to moje metody pracy o inne podejścia psychoterapeutyczne a także daje uprawnienia do prowadzenia psychoterapii par. Pomagam osobom, które doświadczają trudności w codziennym życiu, zmagają się z brakiem samoakceptacji, cierpią w kontakcie z samym sobą lub w relacjach z innymi, mają problemy natury emocjonalnej i psychicznej. Opieram się na założeniach psychoterapii humanistycznej, systemowej i psychodynamicznej. W Ośrodku SADY prowadzę terapię par i superwizję indywidualną dla psychoterapeutów. 

Janek Stoykov

Jestem absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ukończyłem Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Do psychoterapii podchodzę z wiarą w jej pomoc w pobudzaniu do poznania i zaakceptowania siebie. Wierzę, że uczy jak otwarcie i blisko spotkać się z drugim człowiekiem.

Zapraszam

Magda Pokrzywniak

Jestem absolwentką Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, gdzie ukończyłam 4-letnie szkolenie dla terapeutów i trenerów grupowych. Kompetencje terapeutyczne zdobywałam podczas praktyk klinicznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pracy w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, Młodzieżowym Ośrodku Pomocy, a także podczas warsztatów i szkoleń dla psychoterapeutów.

Pomagam osobom borykającym się z problemami w życiu osobistym i w relacjach z innymi ludźmi; cierpiącym z powodu lęków, depresji, smutku, straty, samotności.

Wierzę, iż terapia daje możliwość zajrzenia w głąb siebie, zrozumienia własnej historii oraz bardziej świadomego działania i odczuwania. To w konsekwencji otwiera możliwości zmian w życiu.

Prowadzę terapię indywidualną dorosłych i młodzieży oraz par. Pracuję również w języku angielskim.

Jarek Szablewski

Zajmuję się zarówno psychoterapią indywidualną jak i różnymi formami pracy grupowej z osobami dorosłymi. Dla mnie proces psychoterapii jest szansą na rozwój, zatrzymanie i przyjrzenie się sobie. Jest też aktem odwagi, by zaprosić drugiego człowieka – terapeutę – do swojego świata wewnętrznego. Daje możliwość zobaczenia, w jaki sposób budujemy kontakt z drugą osobą. Czy pozwalamy sobie na autentyczność. Czy ufamy w autentyczność drugiej strony? 

Cierpienie, samotność, lęk, trudności w relacjach, często związane są poczuciem tkwienia z zamkniętym kole powtarzalnych zdarzeń. Boimy się “grzebać” w nieprzyjemnych stanach by jeszcze bardziej się nie zapaść. Dzięki wsparciu drugiej osoby i akceptacji, łatwiej nam zajrzeć do środka i wpuścić nieco powietrza i światła. Głębiej odetchnąć i dostrzec niepozorną ścieżkę, która prowadzi poza utarty schemat. To moment, w którym możemy zaryzykować, by ją sprawdzić. Najpierw w gabinecie, a potem – w życiu. Dając sobie tym samym szansę na zmianę. 

Doświadczenie: Jako terapeuta pracuję od 15 lat. Posiadam Certyfikat European Association for Gestalt Therapy, ukończyłem m.in. Szkołę Psychoterapeutów i trenerów Gestalt w IIPG oraz Psychologię na UW. 

Paulina Rymkiewicz

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Jestem również absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA oraz mediatorka w nurcie Porozumienia bez przemocy.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zapraszam osoby będące w trudnym momencie zmiany lub na tzw. życiowym zakręcie, doświadczającym wzmożonego lęku, niepokoju, poczucia pustki lub bezsilności, przygnębienia i poczucia braku sensu życia, cierpiącym z powodu niskiego poczucia własnej wartości i wzmożonej samokrytyki, mającym kłopoty zarówno w życiu osobistym jak i trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu satysfakcjonujących relacji.

W psychoterapii ważne jest dla mnie autentyczne spotkanie z drugim człowiekiem. Mam przekonanie, że poczucie bycia widzianą/ym i akceptowaną/ym w bezpiecznej relacji ma zasadniczy wpływ na zdrowienie klientki/a. To w takiej relacji można odkryć źródła cierpienia, przeżyć je i nadać mu znaczenie. W pracy bliskie mi jest także sięganie do technik pracy z ciałem, które kryje różne utknięte emocje lub przeżycia często „zagadane” lub wyparte przez rozumowe, analityczne myślenie.

Jarek Szablewski

Zajmuję się zarówno psychoterapią indywidualną jak i różnymi formami pracy grupowej z osobami dorosłymi. Dla mnie proces psychoterapii jest szansą na rozwój, zatrzymanie i przyjrzenie się sobie. Jest też aktem odwagi, by zaprosić drugiego człowieka – terapeutę – do swojego świata wewnętrznego. Daje możliwość zobaczenia, w jaki sposób budujemy kontakt z drugą osobą. Czy pozwalamy sobie na autentyczność. Czy ufamy w autentyczność drugiej strony? 

Cierpienie, samotność, lęk, trudności w relacjach, często związane są poczuciem tkwienia z zamkniętym kole powtarzalnych zdarzeń. Boimy się “grzebać” w nieprzyjemnych stanach by jeszcze bardziej się nie zapaść. Dzięki wsparciu drugiej osoby i akceptacji, łatwiej nam zajrzeć do środka i wpuścić nieco powietrza i światła. Głębiej odetchnąć i dostrzec niepozorną ścieżkę, która prowadzi poza utarty schemat. To moment, w którym możemy zaryzykować, by ją sprawdzić. Najpierw w gabinecie, a potem – w życiu. Dając sobie tym samym szansę na zmianę. 

Doświadczenie: Jako terapeuta pracuję od 15 lat. Posiadam Certyfikat European Association for Gestalt Therapy, ukończyłem m.in. Szkołę Psychoterapeutów i trenerów Gestalt w IIPG oraz Psychologię na UW. 

Psychoterapia Gestalt

Gestalt jest jednym z wiodących nurtów terapii humanistycznej.

Celem terapii jest poszerzenie świadomości w obszarze zmysłów, ciała, emocji, myśli i zachowań. Umożliwia to dokonywanie istotnych zmian wpływających na polepszenie jakości życia. Bazą procesu terapeutycznego jest autentyczna relacja terapeuta-klient oparta na szacunku, życzliwości, otwartości.

…”Terapia Gestalt charakteryzuje się tym, że przywiązuje ogromną wagę do poszerzania świadomości i to nie tylko w sensie intelektualnego wglądu w to, co jest przyczyną naszych aktualnych problemów (..) ale także świadomości tego, co się dzieje w ciele, w emocjach i tego, co jest odbierane przez nasze zmysły, tj. wzrok, słuch, smak, węch i kinestetykę. To podejście jest bardzo skoncentrowane na tzw. „tu i teraz”. Doświadczenie, przeżycie jest możliwe tylko w czasie teraźniejszym (tu i teraz). Także przeszłość i przyszłość przeżywamy w teraźniejszości. A więc mając możliwie dużą świadomość tego „tu i teraz” wiemy wszystko, co jest nam potrzebne do sensownego kierowania swoim życiem.” 

Jacek Pierzchała, psychoteraputa Gestalt, nauczyciel wielu pokoleń gestaltystów

Klika zdań o początkach…

Twórcą psychoterapii Gestalt jest Fritz Perls, a właściwie Friedrich Saloman Perls. Jego życie było dość barwne i bogate w różnorodne doświadczenia, a otwartość na to co przeżył zaprocentowała stworzeniem nowego kierunku terapeutycznego odmiennego od praktykowanej wówczas powszechnie psychoanalizy.

Urodził się 8 lipca 1893 r. na obrzeżach Berlina w rodzinie żydowskiej. Ojciec handlował, a matka, miłośniczka sztuki prowadziła dom. We wczesnej młodości dla Fritza ogromne znaczenie miał teatr, gdzie doskonalił warsztat aktorski i nauczył się obserwować i interpretować mowę ciała. Studia podjął w Berlinie, przerywane wojną, ukończył w 1920 r. otrzymując dyplom lekarza medycyny. Po studiach rozpoczął praktykę jako neuropsychiatra i kontynuował ją w Nowym Yorku i Frankfurcie.

Zafascynował się psychoanalizą, własną terapię przechodził u psychoanalityków: Karen Horney, Clary Happel, Eugena Harnika i Wilhelma Reicha. Dzięki znajomości z Laurą Posner zainteresował się pracami egzystencjalistów i studiował pisma Husserla, Bubera, Tillicha, Heideggera, Kierkegaarda. Przez wiele lat prowadził własny gabinet psychoanalityczny.

W sierpniu 1929 roku ożenił się z Laurą. Laura Perls uznawana jest za współtwórczynię nurtu terapii Gestalt. W 1931 roku urodziła im się córka Renate. Żydowskie korzenie i narastanie antysemickich nastrojów zmusiły rodzinę Perlsów do ucieczki z Niemiec. Początkowo zatrzymali się w Holandii, a w 1934 r. uciekli do Afryki. W Johannesburgu Fritz i Laura otworzyli gabinety psychoanalityczne, a z czasem zaczęli kształcić psychoanalityków. W 1935 urodził się syn Steve. Zmiany w środowisku psychoanalitycznym w 1936 r. pozbawiły Perlsa możliwości kształcenia innych. Rozczarowanie sprawiło, że Fritz zaczął odsuwać się od Freuda. Zainteresował się ideą holizmu i pismami Jana Smutsa. W 1942 r. wydał swoja pierwszą książkę „Ego, głód i agresja”. Wojna, a potem apartheid w Afryce powodują, że w 1946 r. Perls, a rok później żona z dziećmi przenoszą się do USA.

W Nowym Yorku poznaje Ericha Fromma. Niezwykle istotne jest poznanie uczniów Sullivana, przedstawicieli ruchu psychoanalizy interpersonalnej. Nadanie przez nich największego znaczenia w terapii relacji terapeuta – klient mocno wpłynęło na myślenie Perlsa. Jednocześnie Fritz zafascynował się religią wschodu i buddyzmem. Na początku lat 50-tych państwo Perls poznają filozofa, krytyka społecznego Paula Goodmana. To on jest uznany za trzeciego współtwórcę terapii Gestalt. Perls wraz z Goodmanem i Hefferlinem wydają dwutomową książkę „Psychoterapia Gestalt”.

Moment ten uznaje się za oficjalne narodziny terapii Gestalt. Fritz i Laura zakładają Instytut Gestalt w Nowym Yorku. Perls zaczyna jeździć po świecie i pokazywać swój warsztat pracy. W 1956 r. Perls wyjeżdża z Nowego Yorku gdzie zostawia Instytut w rękach współtwórców Gestaltu. Sam pracuje w Miami, potem w Mendocino, San Francisco i Los Angeles. W 1962 r. jedzie w podróż dookoła świata, szczególnie ważny jest pobyt w Japonii gdzie zgłębia buddyzm zen. W latach 1964 – 1969 pracuje i szkoli w Instytucie w Esalen. W 1969 r. wydaje swoją autobiografię „Wokół śmietnika”. Pisze kolejne książki.

Umiera 14 marca 1970 r. na atak serca. Sekcja zwłok wykazała, że od dłuższego czasu chorował też na raka trzustki. Jego spuścizna to książki czytane przez terapeutów na całym świecie oraz filmy dokumentujące jego pracę. Psychoterapeuci Gestalt pracują na całym świecie a instytuty gestaltowskie istnieją na każdym prawie kontynencie.